Сторінка керівника музичного

КЛЕТО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Спеціалист вищої категорії
Педагогічний стаж роботи – 40 років

БАТРАНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
Спеціалист
Педагогічний стаж роботи – 16 років

Основні завдання музичного виховання:

 1. Виховувати любов та інтерес до музики ( тільки розвиток емоційної чуйності і сприйнятливості дає можливість широко використовувати виховний вплив музики).
 2. Збагачувати враження дітей, знайомлячи їх у виразно організованій системі з різноманітними музичними творами і використовуваними засобами виразності.
 3. Залучати дітей до різноманітних видів музичної діяльності, формуючи сприйняття музики і найпростіші виконавські навички в області співу, ритміки, гри на дитячих інструментах, знайомити з початковими елементами музичної грамоти (все це дозволить їм діяти усвідомлено, невимушено, виразно).
 4. Розвивати загальну музикальність дітей (сенсорні здібності, ладо-висотний слух, почуття ритму), формувати співочий голос і виразність рухів ( якщо в цьому віці дитину навчають і залучають до активної практичної діяльності, то відбувається становлення і розвиток всіх її здібностей).
 5. Сприяти розвитку музичного смаку. На основі отриманих вражень і уявлень про музику проявляється спочатку вибіркове, а потім оцінювальне ставлення до виконуваних творів.
 6. Розвивати творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для дітей діяльності, як передача образів у музично-ритмічних рухах, пісенних імпровізаціях, в іграх і драматизації.

Основні види діяльності музичних керівників
у дошкільному закладі

Відповідно до посадових обов’язків, вимог методики музичного виховання муз керівникові необхідно здійснювати таку діяльність:
1.Проводять заняття у кожній віковій групі двічі на тиждень відповідно до графіка роботи: добирають й розучують музичний репертуар, розробляють й планують засвоєння програмових навичок, готують наочний матеріал та приладдя для занять.

 1. Планують й проводять індивідуальні заняття.
 2. Діагностують рівень музичного розвитку дітей.
 3. Складають та відповідають за складання сценаріїв свят, програм розваг, підготовку та їх проведення.
 4. Керують роботою вихователя у сфері музичного розвитку дітей шляхом індивідуальних консультацій та групових занять.
 5. Ведуть роботу з батьками, залучаючи їх до загального процесу музичного виховання.