Робота з батьками

Мета роботи колективу ЗДО з батьками вихованців:

• створення єдиного освітнього простору «Сім’я – дошкільний заклад»;
• встановлення партнерських відношень з сім’єю кожного вихованця;
• створення атмосфери загальних інтересів;
• надання допомоги сім`ї в питаннях розвитку дітей на основі діагностики.
Напрямки роботи з батьками вихованців:
• участь батьків у роботі ЗДО;
• робота батьківського комітету ЗДО, батьківських комітетів груп;
• проведення загальних та групових батьківських зборів;
• консультації для батьків психолога, вихователів, вихователя-методиста, лікаря, старшої медичної сестри;
• особисті бесіди адміністрації з батьками

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу з батьками

·сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, а також питань навчання і виховання дошкільнят;

·залучення батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

·всебічне вивчення становища, статусу родини та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу;

·залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і спільників;

·формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя в майбутньому.

Важливий напрям своєї діяльності педагогічний колектив дошкільного закладу вбачає в збагаченні знань батьків про сімейне виховання, в поглибленні педагогічних знань батьків, досягненні єдності виховного впливу на дитину в сім’ї і в дошкільному закладі.