Середня група “Б”

Напрям роботи- народознавче виховання дітей дошкільного віку.

Вихователь Жовнаренко Г.Г.

Працюючи над цією проблемою,  педагоги нашого закладу приділяють увагу розв’язанню наступних завдань:створенню належних умов для вивчення культури та побуту українського народу; ознайомленню дошкільників з українським фольклором, народними звичаями, традиціями, обрядами; сприянню усвідомлення себе маленькими громадянами України.

Сприяє реалізації питання національного виховання дітей дошкільного віку і куточок народознавства в групі, який розвиває пізнавальну активність дітей, прагнення як найглибше пізнати свій народ, свої національні корені.