Методична робота

Методична робота в нашому дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

Методична  робота  з  педагогічними  кадрами  будується  на  принципах  доступності,  індивідуалізації,  диференціації та безперервності. З метою забезпечення  умов  для зростання творчого та успішного педагога у дошкільному навчальному закладі проводиться: профдіагностика, організуються  тематичні  виставки  методичної  літератури,  відповідно  до  тематики педрад,  семінарів,  семінарів-практикумів;  проводяться  психолого-педагогічні консультації  з  вивчення  діючих  Програм розвитку дітей; висвітлюється результативність професійного росту педагогів через створення педагогічних та творчих портфоліо.

Завдання методичної служби в ДНЗ

– підвищення рівня володіння педагогічними знаннями

– вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання

– мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю

– підвищення рівня педагогічної  майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості

– створення умов і  сприяння щодо потреби у самоосвіті

Основні форми  методичної  роботи з педагогами : 

  • колективні: педагогічні ради, тренінги,  тощо;
  • групові: консультації;
  • індивідуальні: консультування,  наставництво,  стажування,  самоосвіта.

Організація роботи та наповнення методичного кабінету відповідає потребам педагогічних працівників дошкільного закладу.

       В методичному кабінеті представлені нормативні та інструктивно-методичні матеріали; методична і довідкова література; дитяча художня література; періодичні видання рекомендації; дидактичний, наочний (демонстраційний і роздатковий) матеріал.