Приорітетні завдання діяльності педагогічного колективу

1. Спрямувати діяльність колективу на актуалізацію основних завдань щодо збереження і зміцнення здоров’я  дошкільників,  формування у дітей ціннісного ставлення до свого здоров’я.

2Продовжити роботу по створенню і підтримці гнучкого, інноваційного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології  для набуття дітьми компетентностей, необхідних для подальшого життя.

3. Продовжити роботу над розвитком мовленнєвих, комунікативних вмінь дошкільників, виховання поваги до рідної мови як складової національно-патріотичного виховання.

4.  Спрямування роботи колективу на формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі.