Річний звіт

Витяг з протоколу № 2
загальних зборів
педагогічного колективу
ДУ «ДНЗ(ясла-садок)
«Казка»(м.Чернівці) НПУ»
від 25.03.2020 року

Порядок денний:

Звітування керівника ДУ «ДНЗ(ясла-садок) Казка»(м.Чернівці) НПУ»
про роботу в 2019/2020 навчальному роц

Присутні: ( в онлайн-режимі)
Педагогічний колектив ДНЗ — 19 чоловік

Слухали:

Звіт завідувача ДУ «ДНЗ (ясла-садок) «Казка»(м.Чернівці) НПУ»
Савчук С.І. на зборах колекти

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:
Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституції України,
 • Закону України «Про освіту»,
 • Закону України «Про дошкільну освіту»,
 • «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
 • Базового компоненту дошкільної освіти України,
 • Комплексної освітньої програми «Дитина»,
 • Закону України «Про охорону праці».
  а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.
  Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
  Навчально-виховний процес дошкільного закладу спрямований на вирішення головної мети – виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, підготовки дошкільнят до навчання в школі згідно Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина » та завдань:
 1. Удосконалення форми, змісту та методів роботи з дітьми і педагогами, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина».
 2. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.
 3. Впровадження передових педагогічних ідей, розробок, інноваційних технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей дітей в різних видах дитячої діяльності.
 4. Об’єднання зусиль сім’ї та дошкільного закладу у вихованні та розвитку
  креативної інноваційної особистості та підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у виховання своїх дітей.
 5. Організацію роботи з наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.
  Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач Савчук С.І.
  Заклад розрахований на 135 місць. Станом на 01.09.2019 року в ДНЗ «Казка» загального розвитку виховується 135 дітей.
  Станом на 01.09.2019р. в дошкільному закладі функціонує 7 груп:
 • 2 групи – переддошкільного віку;
 • 5 груп дітей дошкільного віку.
  Групи комплектуються за віковими ознаками.
  Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється таким чином:
 1. В першу чергу приймаються діти співробітників Національної поліції Чернівецької області та МВС України, пенсіонерів НПУ та МВС України в Чернівецькій області та працівників структурних підрозділів, які обслуговують НПУ і МВС України в Чернівецькій області.
 2. При наявності вільних місць приймаються діти, батьки яких проживають в районі дошкільного закладу ДУ «ДНЗ (ясла-садок) «Казка» (м.Чернівці) НПУ».
  Режим роботи – з 8.00 г. до 20.00 г. з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним.
  Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
  Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ.

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти. В закладі працюють 1 – завідувач, 1- вихователь-методист, 14 – вихователів, 2- музичних керівника, 1- вчитель-логопед, 1 практичний психолог , 1- інструктор з фізичної культури. З вищою освітою – 14 педагогів, середньою спеціальною – 6. Вища категорія встановлена 9 вихователям, спеціалістів ІІ категорії –3, спеціалістів – 8. Нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» – 8 педагогів, педагогічне звання «Вихователь-методист» мають 3 педагоги. За стажем роботи на даний час переважають педагоги зі стажем роботи понад 20 років. Заклад в повному обсязі забезпечено технічним та обслуговуючим персоналом. В дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів: у 2019/2020 навчальному році склала 0 %. Кількість педагогічних працівників залишилась сталою. Штат ДНЗ 100% укомплектований педагогічним і обслуговуючим персоналом.
Відповідно до ст.32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855), на виконання наказу управління освіти і науки Чернівецької міської ради «Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів у 2019-2020 навчальному році» та згідно перспективного плану в дошкільному навчальному закладі проведена атестація педагогічних кадрів. У 2019/2020 н.р. атестовано 6 педагогічних працівників.
Основним із завдань нашого дошкільного закладу є створення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини. Саме тому, наш педагогічний колектив приділяв і приділяє значну увагу постійному вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища. Вихователі дошкільного закладу подбали про те, щоб воно було доцільним, зручним та інформативним.
Всі ігрові осередки в групах відповідали санітарно-гігієнічним, педагогічним, естетичним вимогам, спонукали дітей до проявів творчості, активності в пізнанні довкілля, спілкуванні, сприяли повноцінному розгортанню їхніх потенційних можливостей.
Для занять з дітьми в дошкільному закладі створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична, спортивна зали;
 • кабінет логопеда та психолога;
 • методичний кабінет та медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з побудованими та реконструйованими павільонами.
  На перспективу розглядається питання реконструкції спортивного майданчика.
  Усі приміщення пов’язані між собою та мають аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення щоденної освітньої роботи з дошкільниками відповідно до чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
  Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на прогулянці. Обладнання на групових ділянках та спортивному майданчику розміщено доцільно, надійно укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання. Всі групові кімнати та коридори естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені обладнанням та укомплектовані згідно вимог. Групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.
  Адміністрація приділяє велику увагу озелененню території закладу, створенню комфортного середовища для перебування вихованців на вулиці. На території розташовані клумби, газони, дерева і кущі. Доцільно розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються.
  В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад постійно забезпечено гарячою водою. В цілому технологічне обладнання в дошкільному закладі працює, підтримується його використання в безперебійному режимі.
  На протязі всього учбового року педагогічний колектив працював творчо та відповідально, впроваджуючи в своїй роботі передовий досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної та педагогічної літератур.
  Так, у 2019/2020 навчальному році вихователі дошкільного закладу використовували такі інноваційні методики та технології, як:
 • Педагогіка М.Монтессорі у вихованні дітей раннього віку.
 • Корректурні таблиці Н.Гавриш.
 • Складання описових розповідей за картками-схемами К.Крутій.
 • Логічні блоки Дьєнеша.
 • Методика навчання читанню за В.С. Ліщуком.
 • Елементи технології розвитку творчої особистості (ТРВЗ).
 • Нетрадиційні техніки малювання.
 • Навчання дітей англійської мови.
  Слід відмітити, що педагоги закладу активно займалися впровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
  У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовувались такі основні форми організації дітей, як: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова та ін.), індивідуальна робота, спостереження, гуртки тощо. Вони проводились фронтально, підгрупами чи індивідуально. Значна увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості, використанню нестандартних форм і методів роботи. Педагоги в своїй роботі проводили інтегровані, комплексні, групові, індивідуальні заняття, спостереження, пошуково-дослідницьку діяльність. Все це сприяло успішному засвоєнню вимог програми «Дитина» дітьми кожної вікової групи. Теми, зміст та структура занять відповідали віку, розвитку дітей і вимогам програм.
  Під час складання розкладу занять ми додержувалися вимог Методичного листа МОН України від 10.06.2009 року №1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах», лист МОН України від 03.07.2009 року «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» та програми «Дитина», враховуючи гранично допустиме навантаження на дитину, передбачене раціональне чергування видів діяльності, доцільне використання місць для проведення занять.
  Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.
  Згідно плану роботи на протязі навчального року відбулися чотири педагогічні ради.
  В дитячому садку плідно працювали гуртки:
 • малювання «Чарівний пензлик» (керівник Н.С.Тесля);
 • англійської мови (керівник Г.П.Ландяк);
 • логопедичний гурток «Школа «Мовні перлинки» (керівник Т.П.Грималяк).
 • хореографічний «Веселий чобіток» (керівник О.І.Клето);
  Протягом навчального року логопедом дитячого закладу Грималяк Т.П з дошкільниками проводилась корекційна робота на виправлення вад мовлення. Вона , також, надавала консультації для педагогічних працівників та батьків по використанню спеціальних методів та прийомів надання допомоги дітям, що мають недоліки у мовленні.
  У закладі функціонувала і психологічна служба, діяльність якої забезпечувалась практичним психологом Тарасевич Т.О. Результатом роботи стало :
 • покращення рівня розвитку психічних пізнавальних процесів дошкільників;
 • покращення розвитку емоційно-вольової сфери дітей;
 • підвищення рівня адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ;
  Моніторинг стану готовності вихованців закладу старшого дошкільного віку до школу показав: за психологічними критеріями до школи готові всі випускники закладу. Діти володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати, мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм спілкування з однолітками та дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог, спільно діяти у дитячому колективі.
  Аналіз психологічної готовності до школи показав, що:
  • високий рівень готовності мають 23 % дітей;
  • середній рівень – 77 %;
  • низький рівень – 0 %.
  Організація роботи з охорони праці в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:
  • охорона праці та безпека життєдіяльності; пожежна безпека; дитячий травматизм.
  З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:
  • із працівниками ДНЗ; із вихованцями; з батьками.
  Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:
  • роботу з охорони праці; роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму.
  Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ДНЗ. Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з ОП, ПБ проводяться відповідно до плану та програми. Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно до нормативни вимог. Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення по перевірці знань з охорони праці. Результатом грамотної і професійної роботи з питань ОП, ПБ є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я учасників освітнього процесу.
  На виконання завдань з ОБЖД педагогами закладу велась цілеспрямована, планомірна робота. В ДНЗ був створений план заходів щодо проведення «Тиждня знань безпеки життєдіяльності дитини». Для вирішення поставлених завдань з дітьми проводились тематичні дні та тематичні тижні.
  Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів.На протязі учбового року було проведено та закуплено:
  РЕМОНТ
 • проведено капітальний ремонт та перекриття 7 ігрових павільйонів;
 • харчоблоку;
 • ремонтні роботи у підвальному приміщенні;
 • групових приміщень, спальних кімнат та дитячих роздягалень;
 • замінено лінолеум та відремонтовано 2 коридорних приміщення І поверху;
 • замінені та реконструйовані вхідні двері;
 • відремонтовано та накрито 4 дитячих пісочниці.
  ПРИДБАНО:
 • методичні посібники та література (демонстраційний матеріал з різних розділів програми);
 • пилосос;
 • фарби;
 • двірний блок (металопластиковий);
 • будівельні матеріали (металочерепиця на дитячі павільйони, брус).
  Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165), та наказу «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2018 році» від 02.01.2018р. №05/р.
  У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи закладу.
  Питання організації харчування в дошкільному навчальному закладі залишається одним із найбільш актуальних. На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.
  Постійний контроль за постачанням продуктів харчування здійснюється медичною службою закладу. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним вимогам. З боку адміністрації закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил.
  Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить медичному супроводу у закладі.
  В дошкільному закладі проводиться постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних працівників. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я. Протягом року проводилася антропометрія дітей. У разі захворювання вихованцям надавалась і надається медична допомога. Так, порівняно з 2018/2019 н.р. стан захворюваності в ДНЗ зменшився на 0,2%.
  З метою зниження захворювання в ДНЗ проводяться різнопланові заходи. Медичний персонал та педагоги ДНЗ систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.
  Впродовж 2019/2020 навчального року поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось переважно за рахунок допомоги батьків, спонсорів.
  Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалась згідно кошторису, який формується із фінансових асигнувань, що надходять:
 • з бюджету УМВС в Чернівецькій області
 • батьківських коштів.
  Батьки постійно надавали допомогу у підтримці життєдіяльності ДНЗ, зміцненні матеріальної бази, благоустрою території, за що ми їм щиро вдячні.
  Важливою складовою закладу є організація роботи з батьками. Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу груп та життя садочка. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи: родинні свята та розваги «Український ярмарок»,«Різдво стрічаймо, коляду вітаймо», «Великодні дзвони», тематичні виставки спільних робіт батьків та дітей «Осінній вернісаж», «Новорічна феєрія». Заходи не лише посилили активність батьків у навчально-виховному процесі, а й сприяли процесам формування моральної атмосфери сучасної сім’ї, родинним традиціям, налагодженню повноцінного родинного спілкування. Результатом роботи стало зростання авторитету педагогів серед батьків, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих стосунків з родинами.
  Вихователі вікових груп протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації про вікові особливості дітей, про дитино-батьківські відносини, про те, що без участі батьків в розвитку особистості та інтелекту їхніх дітей позитивний результат буде незначний.
  Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведені ремонтних робот у групах, створюють затишок та комфорт для дітей .
  Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.
  Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного навчального закладу. Річний план за минулий навчальний рік виконано.
  Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої, життєво компетентної творчої особистості дошкільника».