Робота сестри медичної

Медичне обслуговування в закладі здійснюється  сестрою медичною Завацькою  Я.В , якав своїй роботі керується чинним законодавством,  нормативно-правовими     актами  органів охорони здоров’я, освіти та науки, санітарним регламентом для ДНЗ.

    Медичний кабінет і всі його приміщення відповідають санітарно-гігієнічним   вимогам, оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами,  виробами медичного призначення згідно переліку затвердженого спільним   наказом МОЗ і МОН України №  432/496 та положенням про медичний кабінет.