Середня група “А” – “ЧОМУСИКИ”

Напрям роботи групи – інтегроване вивчення англійської мови.

Вихователі групи Ландяк Г.П., Кузик Л.В.

Метою навчання англійської мови в нашому дошкільному закладі є сприяння повноцінному, своєчасному розвиткові дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування. Процес навчання англійської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенціал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.