Сторінка інструктора з фізкультури

КЛЕТО ОЛЕНА ІВАНІВНА

Спеціаліст вищої категорії.
Педагогічний стаж роботи – 40 років.

Фізичні вправи можуть замінити
безліч ліків , але жодні ліки у світі не
можуть замінити фізичні вправи”
Анжело Мосс

Основні завдання з фізичного виховання 

  1. Охорона та зміцнення здоров`я дітей.
  2. Формування у дітей потреби дбати про своє здоров`я та вести здоровий спосіб життя.
  3. Формування  у дітей міцних рухомих умінь, навичок та рухових якостей.
  4. Виховання бажання виконувати рухові дії правильно та гарно, діставати від цього задоволення.
  5. Формування позитивних моральних та вольових рис характеру.

Нормативно- правові документи з фізичного виховання 

“Фізичний розвиток дітей
в умовах дошкільного закладу”

         Умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільних навчальних закладах здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми.

Фізкультурно-оздоровча робота, яка проводиться в дошкільному закладі: ранкові гімнастики, гімнастики після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартувальні процедури.