Моніторинг

НАКАЗ
05.09.2019 № 14

Про організацію та проведення
моніторингового дослідження
в закладі дошкільної освіти

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 р. № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та з метою моніторингу якості освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі
НАКАЗУЮ:

 1. Проводити щоквартально моніторингове дослідження розвитку дітей всіх вікових груп дошкільного закладу на виконання Базового компоненту дошкільної освіти.
 2. Призначити відповідальним за проведення моніторингу розвитку дітей вихователя-методиста Веленчук О.В.
 3. Веленчук О.В. вихователю-методисту:
  3.1. Скласти план проведення моніторингу розвитку дітей навчального закладу відповідно Базового компоненту дошкільної освіти до 17.09.2019 р.
  3.2. Провести роз’яснювальну роботу щодо здійснення моніторингу з вихователями всіх вікових груп та педагогами-спеціалістами до 17.09.2019 р.
  3.3. Забезпечити педагогів інструментарієм для здійснення моніторингу, матеріалами щодо фіксування результатів (картками, таблицями рівня основних компетенцій дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти) та матеріалами проведення педагогічної діагностики до 17.09.2019 р.
  3.4. Узагальнювати дані педагогічного вивчення на основі проаналізованих результатів моніторингу щоквартально на педагогічній годині.
  3.5. Заслухати довідку за підсумками проведення моніторингового дослідження за навчальний рік на педагогічній раді у травні 2020 року.
 4. Вихователям та педагогам-спеціалістам:
  4.1. Здійснювати педагогічне вивчення розвитку дітей згідно з термінами складеного плану.
  4.2. Вносити результати моніторингового обстеження кожної дитини в картку результатів моніторингу сформованості основних компетенцій відповідної вікової групи.
  4.3. Визначати за динамікою змін у розвитку дошкільників необхідні методи надання їм допомоги за кожною освітньою лінією Базового компонента дошкільної освіти, а також вносити корективи в освітній процес, як індивідуально для кожної дитини, так і всієї групи в цілому.
  5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач ДУ «ДНЗ (ясла-садок)
«Казка»(м.Чернівці) НПУ» Савчук С.І.

Результати моніторингу якості освіти


Згідно з наказом від 10.01.2020р. № -од «Про організацію та проведення моніторингового дослідження рівня знань дітей всіх вікових груп за розділами програми» в період з 27.01.2020 по 31.01.2020 року в дошкільному закладі було вивчено рівень знань дітей всіх вікових груп.
Основними завданнями моніторингу було:

 • своєчасне виявлення й оцінювання реального стану знань дітей, відповідність державним вимогам;
 • підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;
 • максимально об’єктивне прогнозування можливостей розвитку дошкільників.
  Комісією був розроблений план проведення моніторингового дослідження, який складений на основі вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина».
  Результати моніторингу по кожній віковій групі (див.таблицю) дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільнят.
  Узагальнені результати моніторингу.
Вікова група Рівень засвоєння   %Розділи програми
Мов-леннєвий розвитокДитина в сенсорно – пізнавально-му просторіДитина в при-родному довкілліДитина в соціуміДитина у світі культуриФізичний розвитокГра дитини
Группа раннього віку       
Високий189821——————
Достатній58728259807270
Низький2491039192830
Вікова група Рівень засвоєння   %Розділи програми
Мов-леннєвий розвитокДитина в сенсорно – пізна-вальному просторіДитина в при-родному довкілліДитина в соціуміДитина у світі культуриФізичний розвитокГра дитини
ІІ молодша  гр.       
Високий30323835333942
Достатній61636062635755
Низький9523443
Вікова група Рівень засвоєння   %Розділи програми
Мов-леннєвий розвитокДитина в сенсорно – пізна-вальному просторіДитина в при-родному довкілліДитина в соціуміДитина у світі культуриФізичний розвитокГра дитини
Середня «А»гр.       
Високий45455543373175
Достатній52454151595925
Низький31046410
Вікова група Рівень засвоєння   %Розділи програми
Мов-леннєвий розвитокДитина в сенсорно – пізна-вальному просторіДитина в при-родному довкілліДитина в соціуміДитина у світі культуриФізичний розвитокГра дитини
Середня «Б»гр.       
Високий47445446353274
Достатній49484250615826
Низький4844410

Аналіз результатів проведення
моніторингового дослідження рівня знань
дітей старшої групи за розділами програми «Дитина»


Комісією був розроблений план проведення моніторингового дослідження рівня знань дітей старшої групи, який складений на основі вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» Він свідчить, що 80% вихованців повністю оволоділи знаннями визначеними в програмі,
85% дітей мають достатні знання з пізнавального розвитку. Вони виявляють грунтовні знання про тварин, сезонні зміни та явища природи, сільськогосподарську працю, екологічно доцільну поведінку.
95% дошкільників вміють лічити в межах 10, встановлюють числові відносини, використовують логіко-математичні вміння в повсякденні.
70% дітей виявляють інтерес до книги, ініциативу у спілкуванні зі знайомими людьми, спробу читати.
Відображати реальне життя у грі, виконувати ігрові дії за правилами вміють 88% дошкільнят.
Стійкий інтерес до виконання трудових доручень та навички спільної праці мають 80% дітей.
Результати перевірок (див. довідки) дають підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників, як результат діяльності педагогічного колективу.
Але вихователям потрібно більше уваги приділяти мовленнєвому та логіко – математичному розвитку У дітей виникають труднощі при складання описових розповідей на задану тему, вільного переказування, вирішування математичних задач.
Достатньо сформовані уявлення про соціум: знають національні звичаї та традиції, столицю України, рідне місто. Діти старшої групи усвідомлюють, що вони є громадянами України; знають та поважають символіку України, видатних людей свого краю; орієнтуються з якими країнами межує Україна.
Дошкільники мають достатні знання щодо природного довкілля та називають об’єкти живої і неживої природи, будову рослин, дерев. Відрізняють, за описом, кущі від дерев; називають пори року, місяці. Називають свійських і диких тварин, уміють знаходити спільне і відмінне у їхніх зовнішніх ознаках, будові, називають рослини і тварини занесені у Червону книгу України.
З напрямку «Сенсорно – пізнавальний розвиток» діти знають та вміють зображати геометричні фігури, правильно їх розташовувати на аркуші за вказівкою педагога, розрізняють поняття один та багато. Більшість дітей старшої групи вміють лічити в межах 10, вміють порівнювати суміжні числа, складають числа із двох менших, знають назви сенсорних еталонів: колір, форма, величина, називають послідовність пір року, днів тижня. Діти старшої групи вміють розв’язувати і складати приклади вирішують задачі на додавання, віднімання, користуючись цифрами і знаками. Добре володіють математичними поняттями та термінами.
Під час вивчення рівня знань, умінь і навичок дітей з мовленнєвого розвитку було встановлено, що діти вміють уважно слухати не перебиваючи співрозмовника, вільно спілкуються з дорослими та однолітками. Більшість дітей правильно будують свої висловлювання чи запитання та вміло переказують художні твори.Вихователям групи слід попрацювати над словниковим запасом слів: діти недостатньо вживають синонімів, антонімів, епітетів, метафор, багатозначних слів.
Аналізуючи роботи дітей з художньо-естетичного розвитку було відмічено, що дошкільники уміють зображати запропоновані предмети, контури й силуети людей, дерев. Діти намагаються проявляюти творчость під час виготовлення робіт. Вихователі часто використовують нетрадиційні техніки зображувальної діяльності.
Вивчивши стан умінь та навичок з фізичного розвитку дошкільників слід відмітити, що вони чітко розрізняють стать людей за зовнішністю, поведінкою, діяльністю. В достатній мірі дотримуються норм особистої гігієни (валеологія). Більшість дітей групи володіють основними рухами, чітко виконують загально розвиваючи вправи. Деякі діти не достатньо вміють самостійно організовувати рухливі ігри, узгоджувати свої дії з діями однолітків, не виявляють достатнього інтересу до результатів рухової діяльності. З цією метою у закладі систематично здійснюються заходи щодо удосконалення рухових навичок дітей.

Вікова група            Рівень засвоєння   %Розділи програми
Мов-леннєвий розвитокГра-мотаДитина в сенсорно – пізна-вальному просторіДитина в при-родному довкілліДитина в соціуміДитина у світі культуриФізичний розвитокГра ди-тини
Старша «А»гр.        
Високий5438485845463682
Достатній4556474054535318
Низький16521111
Вікова група / Рівень засвоєння   %Розділи програми
Мов-леннєвий розвитокГрамотаДитина в сенсорно – пізна-вальному просторіДитина в при-родному довкілліДитина в соціуміДитина у світі культуриФізичний розвитокГра дитини
Старша «Б» гр.        
Високий2137435547493380
Достатній7558544452495120
Низький45311216

Значно поповнилися знання дітей про соціум: знають національні звичаї та традиції, столицю України, рідне місто. Діти всіх груп усвідомлюють, що вони є громадянами України; знають та поважають символіку України, видатних людей свого краю; орієнтуються з якими країнами межує Україна.
Дошкільники мають достатні знання щодо природного довкілля та називають об’єкти живої і неживої природи, будову рослин, дерев. Відрізняють, за описом, кущі від дерев; називають пори року, місяці. Називають свійських і диких тварин, уміють знаходити спільне і відмінне у їхніх зовнішніх ознаках, будові, називають рослини і тварини занесені у Червону книгу України.
З напрямку «Сенсорно – пізнавальний розвиток» діти знають та вміють зображати геометричні фігури, правильно їх розташовувати на аркуші за вказівкою педагога, розрізняють поняття один та багато. Більшість дітей старших груп вміють лічити в межах 10, вміють порівнювати суміжні числа, складають числа із двох менших, знають назви сенсорних еталонів: колір, форма, величина, називають послідовність пір року, днів тижня. Проте, діти старшої групи №2, роблять суттєві помилки в розв’язуванні і складанні прикладів, задач на додавання, віднімання, користуючись цифрами і знаками. Не достатньо володіють математичними поняттями та термінами.
Під час вивчення рівня знань, умінь і навичок дітей з мовленнєвого розвитку було встановлено, що діти вміють уважно слухати не перебиваючи співрозмовника, вільно спілкуються з дорослими та однолітками. Але поряд з тим неправильно будують свої висловлювання чи запитання, невміло переказують художні твори, активний словник збіднений – недостатньо вживають синонімів, антонімів, епітетів, метафор, багатозначних слів. Особливо відстають з цього напрямку діти ясельної та середньої групи №1
Аналізуючи роботи дітей з художньо-естетичного розвитку було відмічено, що дошкільники уміють зображати запропоновані предмети, контури й силуети людей, але на недостатньому рівні володіють прийомами малювання, не всі діти середніх груп вміють самостійно користуватися ножицями Діти не намагаються проявляюти творчость під час виготовлення робіт, більшості легше працювати за зразком Вихователі часто використовують нетрадиційні техніки зображувальної діяльності, але це не сприяє проявам креативності у дітей.
Вивчивши стан умінь та навичок з фізичного розвитку дошкільників слід відмітити, що вони чітко розрізняють стать людей за зовнішністю, поведінкою, діяльністю. В достатній мірі дотримуються норм особистої гігієни (валеологія). Більшість дітей групи володіють основними рухами, чітко виконують загально розвиваючи вправи. Але поряд з цим діти не достатньо вміють самостійно організовувати рухливі ігри, узгоджувати свої дії з діями однолітків, не виявляють достатнього інтересу до результатів рухової діяльності. Діти молодшої і середніх груп не вдостатній мірі володіють основними рухами.
Виходячи з вищезазначеного, вихователем – методистом закладу були розроблені заходи щодо покращення якості освітнього процесу.